Trender inom marknadsföring 2018

Ska du snart välja mediebyrå, eller själv lägga upp en mediestrategi, för ditt företag? Här är tips på trender inom marknadsföring 2018. Förhoppningsvis kan det vara en hjälp för dig som vill veta vad som är värt att satsa på – vilken typ av marknadsföring och vilka kanaler.

Eftersom du hittat hit känns det säkert att anta att du har ett visst medieintresse. I så fall är du säkert redan medveten om vilka enorma paradigmskiften som pågått under senare år, och som fortfarande pågår, inom mediebranschen. Inte minst på grund av nya teknologiska möjligheter och kanaler, som förändrat medielandskapet bortom igenkänning. Och när det är dags att välja mediebyrå måste du se till att de som jobbar där hänger med i utvecklingen. Att du väljer en av många mediebyråer som rider på vågen – istället för att dränkas av den.

Tänk mobilt. När ni utvecklar er företagssida bör ni ha mobilanvändare i åtanke. Många hävdar till och med att dessa ska komma först i prioriteringsordningen, eftersom fler och fler ägnar sig åt till exempel e-handel via telefonen.

Kundens aktivitet blir allt viktigare

Internet möjliggör, till och med förutsätter, en annan form av interaktivitet än traditionella medieformer. Därför har företag i större grad börjat förlita sig på inbound marketing – alltså kundernas egna förmåga att söka sig till innehåll som är intressant för dem. Det satsas mer pengar på att producera högkvalitativt material, istället för att uppvakta kunder i miljöer där de egentligen inte vill störas. Bland annat kan vi se hur många företag väljer att lägga sin marknadsbudget på videoinnehåll – och hur den populäraste kanalen för detta är Youtube.

Det verkar även som att företagen föredrar att satsa på organisk närvaro genom SEO (sökmotoroptimering) för att bli synliga på Google, snarare än att köpa annonsutrymme. Detta gör att dem får bättre rankning i relation till vissa sökord som är relevanta för deras verksamheter. Den moderna konsumenten vill känna att hen själv gör upptäckter – istället för att tvångsmatas med budskap.

Att använda sig av interaktivitet som medel för att få kunderna att stanna på sidan verkar också vara i ropet. Med hjälp av interaktivt material och spelifiering går det att sporra till merköp och att behålla kundens intresse.