Så skyddar du kontoret mot inbrott

Glöm de ålderdomliga larmen som inte kunde interagera med andra system i byggnaden. Idag finns det moderna tekniker som kan synkas tillsammans, till exempel lar, övervakningskameror och passersystem. Ju mer du har överblick över desto säkrare blir arbetsplatsen.

När du väljer inbrottslarm till företaget gäller det att tänka till. Ofta är det flera system som ska samarbeta och synka med varandra. Sectragon inbrottslarm är ett larm i toppklass som även är känt för att kunna interagera med passersystem och kameror. De kan kopplas till alla som arbetar i lokalerna vilket underlättar om ett inbrott faktiskt skulle ske.

 

Tänk på de anställdas säkerhet

Eftersom allt fler inbrott inträffar i samhället och på arbetsplatserna blir de anställda allt mer oroade i vissa fall. Kanske har lagerlokalen på jobbet blivit utsatt för olaga intrång mer än en gång eller så har datorerna på kontoret blivit stulna.

 

I genomsnitt sker 15 inbrottsstölder på byggarbetsplatser per dygn i Sverige – en fortsatt stadig ökning alltsedan 2013. På Sveriges Byggindustrier pekar man på behovet av större polisiärt samarbete över landets gränser, eftersom mycket av det som stjäls förs ut ur landet.

 

Om du har anställda som ofta sitter sent efter jobbet själva på kontoret är det viktigt att de känner sig trygga. Med kameror och passersystem blir det svårare för obehöriga att tillträda.

Var noga med att varje anställd får en egen kod och nyckel samt att bara dem som har tillträde till vissa lokaler faktiskt kan komma in där. Om det blir för mycket spring eller om folk bjuder in vänner och bekanta till arbetsplatsen är riskerna större att det sker något otrevligt. Var också noga att ändra koderna då och då samt att göra en inventering gällande alla nycklar.