Låt en auktoriserad revisor hjälpa företaget

Med hjälp av en auktoriserad revisor får du mer tid över till ditt företags kärnverksamhet. En revisor kan också hjälpa dig att få syn på risker i verksamheten innan de utvecklas. Lär dig mer i den här artikeln.

Många småföretagare skulle nog säga att bokföring och administration knappast hör till de roligaste delarna av jobbet. Tyvärr är de ändå en nödvändig del av vardagen. Med revision som utförs av en auktoriserad revisor tar du del av en tjänst som dels avlastar den administrativa bördan, men som också kan vara verksamhetsutvecklande.

Bokföring och administration tar tid

Att hantera bokföring och annan administration kan vara både tidskrävande och tråkigt. Inte minst tar det tid från det de flesta småföretagare upplever som roligt med sina jobb, det vill säga att utveckla själva kärnverksamheten. Det kan också höja stressnivån i största allmänhet, och den positiva tid som skulle kunnat spenderas på en fikapaus måste istället tillägnas kvittohantering eller något annat oinspirerande.

Upptäck risker i verksamheten

Grant Thornton är en firma som har lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag, både nationella och internationella, offentlig verksamhet och ideella organisationer. Med deras hjälp får du inte bara mer tid över till de roliga delarna av jobbet. Deras revisorer kan också hjälpa dig att minimera risker som gör dig tryggare i dina affärsbeslut. Även på det sättet går det att se revision som något med potential att utveckla företagets interna rutiner.

Anlita en revisor även om du inte måste

Det är lag på att aktiebolag över en viss storlek ska ha en utomstående revisor. Detta gäller till exempel för företag med fler än 3 anställda eller som har mer än 3 miljoner i nettoomsättning. Som du har sett finns det dock gott om anledningar även för dig som driver ett mindre företag att skaffa en revisor. Även om det är en extra utgift betalar den förmodligen av sig på sikt. I många avseenden ses oberoende revision som något som stärker ditt företags pålitlighet, en kvalitetsstämpel. Det kan i och med det också bli lättare för ditt företag att locka nya samarbetspartners eller andra intressenter.