Löneskillnader kan motarbetas med lönekartläggning

Hur vet man att folk inom den inom organisationen tjänar olika? Jo genom lönekartläggning, en teknik som flera redan använder sig utav. Arbetsgivare behöver bli bättre på att prioritera mer jämställda löner då lönegapet mellan kvinnor och män fortfarande existerar, tragiskt nog.

Att få lika mycket betalt för samma typ av arbete, men samma typ av erfarenhet och bakgrund kan te sig självklart för många. Men så ser inte verkligheten ut. Det faktum att män i snitt tjänar mer pengar än kvinnor är inte direkt okänt. Det har länge arbetats mot det, men inte med tillräckliga medel. Något som företag skulle kunna tillämpa i si organisation är lönekartläggning med https://pihr.se/ och att göra sig inlästa på hur verkligheten ser ut för att kunna jobba mot jämställda löner.

Jämställda löner bör prioriteras

Hos arbetsgivare landet över bör jämställda löner prioriteras i en större skala. Både för att ska framtidens arbeten mot en modern utveckling och för att arbetsplatser ska vara bra för alla och inte främja diskriminering. Ojämställda löner leder till motsättningar inom den egna organisationen, på flera sätt. I en artikel från SVD Näringsliv kan man läsa vad Unionens ordförande har att säga om frågan. Han menar på att företagen måste ta jämställdhetsansvaret på allvar och att lönekartläggning är en viktig pusselbit i detta arbete. Tidsbrist är ingen värt att skylla på när det kommer att jobba mot lika löner för kvinnor och män. 

Frankrike tar datorer till hjälp

I arbetet mot jämställda löner i Frankrike är ett mål att företag framöver ska ta hjälp av datorer, där en speciell mjukvara kopplas till företagets lönesystem och jämnar ut skillnader som inte ska vara där, skriver Dagens Nyheter i en artikel. Det kan vara ett steg på vägen. Hur det ser ut med löneskillnader i Frankrike exakt skriver vi inte om här, men i Sverige så finns dessa skillnader fortfarande. Enligt en artikel i Metro har lönegapet minskat, men det beror på helt hur man jämför. I vissa jämförelser som gjorts har lönegapet ökat. Så det finns helt klart en hel del kvar att jobba på för att få lika löner mellan kvinnor och män, för samma arbete.