Hitta fördelar med CPQ tool

Det finns många fördelar med att använda en CPQ tool som låter dig arbeta på ett smartare sätt med order och offerering. Med en konfigurator kan du registrera affärsmöjligheter, konfigurera offerter och generera dem. Om ditt företag har komplexa produkter och regelverk är det inget problem.

cpqGenom att använda en CPQ tool som ChessIT kan du generera en offert som sedan kan skickas vidare till kunden. Eftersom ChessIT har en unik struktur hos konfiguratorns motor kan du använda regelverk som har hundratusentals komponenter och få en korrekt offert med de avsnitt som behövs.

Affärssystem för företag

När ett företag går över från manuell hantering till digital går det att starkt effektivisera verksamheten och minska administrationstiden genom att använda ett affärssystem. Det är ett programpaket med integrerade IT-system. Att ha ett bra affärssystem och en fungerande kund- och personalvård är viktigt för lönsamheten. En undersökning kom fram till att hur butikskedjor behandlar sin personal är en viktig faktor för att få kunder att vilja handla mer.

Det är också nödvändigt att undvika dataintrång och hålla en hög säkerhet i affärssystem. Ett byggföretag i Luleå drabbades av hackers som manipulerade företagets affärssystem. Många inom IT-branschen arbetar med att skapa trygga och säkra system och verktyg för att förbättra lönsamheten hos företag. När ett nationellt center för affärssystem öppnades i Jönköping skapades 75 nya jobb inom IT-branschen.

– Vi har redan etablerat oss här med ett 15-tal konsulter och därför är det naturligt att vi bygger härifrån, sade Magnus Ekelund som var ansvarig för centret.