Marknadsföring för samhörighet

En väl genomarbetad marknadsföringsstrategi handlar inte bara om att nå externa kunder. Rätt utförd kan marknadsföringen spela minst lika stor roll för att binda samman personal internt. Ett starkt varumärke fungerar som någonting som skapar samhörighet.

Marknadsföring handlar förstås i första hand om att öka kännedomen om ett varumärke i en befolkning. Ett varumärke människor sett tillräckligt många gånger känner de till slut igen, och med igenkännande kommer också förtroende. Ett starkt varumärke kan också stärka samhörigheten internt. Varumärket blir någonting för de anställda att samlas kring, gärna med en tillhörande värdegrund. Det blir särskilt viktigt på en arbetsmarknad som i allt högre utsträckning präglas av tillfälliga uppdrag och kortare anställningar. Det är där profilprodukterna kommer in i bilden. Det kan räcka med något så enkelt som en mössa med tryck för gemenskap och marknadsföring som delas ut till personalen. Dels får de någonting gratis som de kan bära utanför jobbet, dels syns företaget.

Känslan av sammanhang

Enligt socialpsykologen Robert Cialdini som ligger bakom ett flertal bästsäljande böcker om reklam är just känslan av samhörighet en av de viktigaste faktorerna för marknadsföring. Som redan nämnts fungerar detta också internt. Ett företag med ett starkt varumärke och tillhörande företagskultur tenderar att lyckas bättre än de som inte har det. Innan ni beställer profilprodukter bör ni ha klart för er vad det är ni vill uppnå. Enligt Verksamt.se bör varje marknadsföringsplan innefatta åtminstone följande steg:

  • 1. En omvärldsanalys som går ut på att ni får en tydlig bild av er målgrupp
  • 2. Vad är unikt med just ert företag och era produkter? Svaret är vägledande för vilka värden de anställda ska samlas omkring
  • 3. Med ovanstående i åtanke kan ni utforma logotyp, grafiska profiler till era profilprodukter o.s.v.
  • 4. När ni vet vilken profil företaget ska ha kan ni börja fundera i konkreta termer och beställa era profilprodukter

Några tips

  • Se till att produkterna blir snygga. Ni syns mer om det är produkter folk faktiskt vill ha på sig. Gör hellre logotypen diskret och snygg än stor och dominerande.
  • Anpassa plaggen/produkterna till vilka intressen de anställda faktiskt har. En golfväska med er logotyp på gör såklart ingen skillnad om ingen på arbetsplatsen spelar golf.