Ökad lönsamhet med coaching

Framgångsrika företag brukar kännetecknas av bra ledarskap och tydlig kommunikation. Det är viktigt för att alla medarbetare ska känna sig motiverade och engagerade. Exempel på positiva effekter är ökad produktivitet och mindre sjukfrånvaro, vilket i sin tur förbättrar lönsamheten. Coaching kan bidra till en sådan utveckling.

Mycket handlar om att hitta en lämplig ledarstil som lyckas skapa värde för både individen och organisationen. På individnivå kan det handla om att de anställda får rätt stöd och känner att deras arbete är utvecklande. Det brukar belönas med att anställda blir mer ansvarstagande och får bättre självkänsla. Hos Resultatbolaget går det att få effektiv hjälp av erfarna coacher. De kan skräddarsy ett upplägg som passar verksamheten.

Hur leder coaching till bättre lönsamhet?

Confident lady business trainer coach leader give flip chart presentation consulting clients teaching employees training team people speaking explaining strategy at marketing workshop conceptEn företagskultur som präglas av samarbete, kreativitet och inkludering, brukar ge bättre resultat än en mer traditionell företagskultur där chefer ger order och kontrollerar. Det är inte svårt att förstå varför. När en medarbete får en bättre jobbupplevelse kommer de också bli mer produktiva och till exempel bidra med idéer som leder till förbättringar. De kommer också känna sig mer trygga och antagligen bli mer långvariga på företaget. Det håller nere personalomsättningen och sjukfrånvaron.

Hur går coaching till?

Coaching är flexibelt och anpassas efter klientens behov. Den som är helt ny i sin chefsroll behöver till exempel inte samma coaching som en erfaren chef i ett stort internationellt företag.

“Även om det var en ny roll har jag ganska stor vana och erfarenhet att hantera turbulenta perioder” sagt av den nya chefen för Stockholmsbörsen.
Ibland behövs till exempel ett bra bollplank för att få nya perspektiv och insikter, andra gånger kanske coachen kan hjälpa till att utveckla en vägvinnande ledarstil. Sedan sker coachingen i en rad sessioner tills målet är nått.