Skapa en bra arbetsmiljö

Det är viktigt att må bra på sin arbetsplats, inte bara för sitt eget välmåendes skull utan även för företagets chans att gå med vinst. Om kollegor och medarbetare mår bra på jobbet kommer de även att prestera bättre när det kommer till sina arbetsuppgifter. Men hur skapar man då en god arbetsmiljö? Här är några enkla saker att titta närmare på. 

En god arbetsmiljö innefattar inte bara den fysiska miljön utan även den psykiska och sociala miljön. Med en bra arbetsmiljö är det lätt för personalen att göra det de ska och att tänka kreativt. Därför är det viktigt med god arbetsmiljö för att företaget ska nå upp till planerade mål. Att ha en bra arbetsro och struktur på arbetsplatsen är minst lika viktigt som en ergonomisk inredning samt frisk luft.

Ha varierande miljöer

Det är viktigt att det finns olika typer av miljöer på arbetsplatsen så att medarbetarna kan fokusera på det de gör i varje situation. Att ha några enskilda rum för konferenser och möten är viktigt för att kunna ha samtal på tu man hand eller med viktiga kontakter. Likaså är det viktigt att kunna erbjuda en varierande arbetsmiljö med arbete exempelvis i både sittande, stående och rörlig position. Att få möjlighet att röra på sig under arbetsdagen är bra för att hålla igång både hjärna och hjärta. Ett konkret exempel är att placera skrivare och kopiatorer i ett annat rum. Det minskar inte bara oväsen utan ger också en välbehövlig promenad lite då och då.

Minimera ljud och dofter

Många personer är känsliga för ljud, ljus och doft, inte minst i stressiga arbetsmiljöer. Genom att försöka minimera dessa faktorer så kan du bidra till en bättre arbetsmiljö för de flesta. Exempel på detta kan vara att förbjuda stark parfym, att hänvisa diskussioner och socialt umgänge till ett särskilt rum och att rekommendera personalen att sätta telefonen på ljudlöst.

Satsa på ett bra lunchrum

Precis lika viktigt som fungerande mötesplatser är det att ha en avskild plats för avkoppling och återhämtning samt umgänge. En välfungerande matsal är viktigt för att medarbetarna ska trivas. Det är viktigt att mikrovågsugnar och annan köksutrustning fungerar och att det finns bra städrutiner som är möjliga att följa.