Därför är PR viktigt för ditt företag

Alla företag tjänar på att omgivningen har en positiv bild av deras verksamhet. Att arbeta på rätt sätt med PR har blivit en avgörande framgångsfaktor. Med rätt vägledning undviker man de vanliga fällorna och ökar sina chanser att lyckas.

PR eller Public Relations handlar i grund och botten om att ditt företag ska verka tilltalande och ge ett gott intryck. Det gäller både mot allmänheten och mot andra företag. Massmedia spelar en stor roll för PR-arbetet. Vad de skriver om har en tendens att få stor genomslagskraft, dessvärre även för negativa skriverier. Ett företag som ignorerar PR har ingen kontroll över hur de ser ut i andras ögon och de går också miste om chansen att vid rätt tillfälle själva skicka ut positiva nyheter. En vanlig metod är att anlita en PR-byrå, såsom http://www.spotlightpr.se/, som ser över den nuvarande PR-strategin. Storföretag tar i princip alltid PR extremt seriöst. De gör mängder med pressreleaser och har ofta anställda som arbetar särskilt med PR för att kunna hantera kontakten med bland annat journalister på ett bra sätt. Även mindre företag har mycket att vinna.

Vikten av ett framgångsrikt PR-arbete

Något som företag, politiska partier, artister, konstnärer, idrottsstjärnor mm har gemensamt är att omgivningen har en bild av dem. Är bilden positiv blir allting enklare. Man får draghjälp att hitta samarbetspartners eller investerare/sponsorer. Media kommer heller inte vara lika kritiska och tuffa när de ställer frågor. Marknadsföringen får ökad potential och antagligen bättre effekt. Det är den stora anledningen till att så många investerar stort i PR. Sverige har massvis av skickliga byråer och varje år hålls en tävling, läs mer . Ibland kan en negativ bild vändas helt och i slutändan bli någonting positivt. Ett oerfaret företag som själva försöker vända utvecklingen, gräver dock ofta en ännu djupare grop som blir svår att ta sig ur.

Tips för att lyckas med PR

Reklam brukar riktas mot en specifik målgrupp, de tilltänkta kunderna. PR däremot riktar sig oft

a mot hela allmänheten. Därför måste man tänka annorlunda för att göra materialet spännande för en bred publik. Massmedia strävar själva efter att skapa så mycket intresse som möjligt och de vill ha något som lockar läsare. Det som är oväntat eller innovativt lämpar sig bra för en nyhet eller en artikel i en facktidning. Mindre företag kan vända sig till den lokala pressen där kraven är något lägre,

Tänk på att extrema PR-åtgärder ibland slår tillbaka mot företaget. Ett exempel är PR-jippon då det blir uppenbart att allt handlar om PR. Det kan handla om att man utnyttjar populära kändisar eller rentav fejkar en intressant händelse bara för att få uppmärksamhet för en tjänst eller en produkt. Blir det för uppenbart att företaget desperat försöker förbättra sin image, reagerar ofta allmänheten negativt. Ett exempel är Nya Karolinska där Stockholmslandstinget plöjde ner mycket pengar för att folk skulle glömma bort alla förseningar och höga kostnader som kantat projektet.

Arbeta istället målmedvetet med PR och utforma en övergripande strategi. Se till att utbilda personal och bygg upp starka relationer med inflytelserika journalister i branschen.Genom att anlita en PR-byrå kan man få hjälp med allt från pressreleaser till presskonferenser. Sedan får man hjälp att undvika alla de vanliga fällorna som gör att många företag misslyckas eller investerar pengar på fel sätt. Det gäller inte minst nystartade företag som saknar erfarenhet av att arbeta med PR.