Så minskar du stressen med smart HR

Studier visar att det rutinmässiga arbetet inte håller på att bli mindre utan tvärtemot vad många tror ökar. Samtidigt var många oroliga över den utvecklingen som den digitala implementeringen skulle göra. Att ta med sig jobbet hem, skulle det innebära högre stressnivåer? Undersökningar visar att så inte alltid är fallet. 

Är det dåligt att ta med sig jobbet hem i mobilen? Undersökningar har visat att stressen minskar om man kan sköta mindre ärenden lite när man vill; på tunnelbanan, i matkön eller bara sporadiskt medan man tittar på TV. Aditro är ett företag som sysslar med löneservice på ett modernt sätt och som ifrågasätter både de rutinmässiga arbetet med HR – som tar onödig tid från arbetsgivaren – och den bilden av att mobilen skulle vara en fiende.

Bort med det rutinmässiga

Det rutinmässiga arbetet har ökat menar många experter. Samtidigt som AI blir allt vanligare och automatiserar mycket av det vi har gjort själva, så verkar de rutinmässiga uppgifterna alltmer påfrestande på arbetsmarknaden. Vi ställer nya krav på medarbetare och arbetsgivare; man ska vara dynamisk, lyhörd och innovativ. När arbetet till största delen handlar om lönehantering och HR försämras kvaliteten på det övriga arbetet som chefen förväntas utföra. Det har skapar mycket stress, men går att hantera med hjälp av att outsourca ens HR-system till en smart och innovativ lösning.

Det som händer när lönehanteringen blir alltför rutinmässig och utförs av chefer med nya utmaningar och krav händer det att många misstag görs. Lönehanteringen är otroligt viktigt att den fungerar, samtidigt är det många som upplever att den tar för mycket fokus från ens andra arbete. Det finns många exempel på när lönehanteringen har misskötts på grund av mänskliga faktorer som hade kunnat undvikas med smartare lösningar, läs om ett uppmärksammat fall från Karlkrona kommun.

Att lyfta sin HR till ett övergripligt system gör att man kan känna sig mer mobil i sitt arbete. Hanteringen kan man sköta ute, på språng eller till och från ett möte, och blir inte en del av det skrivbordsarbete som många idag menar är en förlegad arbetsform. Läs mer om det i Arkitekten.